style="margin:0 0 1px 0; height:100%">
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
PeakCounter >


Gammel tæller 5746

Generalforsamling d. 9. april 2014 på Gylling Skole

Alle valg til bestyrelsen  var genvalg.

Jørgen Hansens forslag om at oprette arbejdsgrupper, blev debatteret,
kom ikke til afstemning men der arbejdes videre med sagen.

Hans Christian Poulsen, Gylling, vise en serie billeder (power point) og fortalte om Berlin i Weimartiden - Hitlertiden - Stasitiden og Nutiden.

Aftenen sluttede med kaffe og hjemmebagt kage.

Til generalforsamlingen var der mødt 18 medlemmer.

Gindeberg blev enstemmig valgt til dirigent, hvorefter formanden fik ordet.
Kasseren fremlagde regnskabet, der var godkendt af revisor. Regnskabet viste et mindre underskud.
Et par medlemmer havde spørgsmål til regnskabet, de fik et tilfredsstillende svar af kasseren.

aaaaaaaaaaaaiii