style="margin:0 0 1px 0; height:100%">
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
PeakCounter >


Gammel tæller 5746

Generalforsamling d. 8. april 2015 på Gylling Skole
Til generalforsamlingen var der mødt 22 medlemmer.

Mogens Højmark blev enstemmig valgt til dirigent, hvorefter formanden fik ordet.
Kasseren fremlagde regnskabet, der var godkendt af revisor. Regnskabet viste et mindre underskud.
Et medlem havde spørgsmål til regnskabet, der blev givet et tilfredsstillende svar af kasseren.

Efter generalforsamlingen holdt Arkitekt Eric Petterson Odder, et meget interessant, og fint ilustreret, foredrag om Odders tilblivelse fra istiden og til midten af det 20. århundrede.
Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse blev vedtaget.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg.

Jens Nørgaard

Eric Petterson

Regnskabet

Odder en by i provinsen

aaaaaaaaaaaaiii