style="margin:0 0 1px 0; height:100%">
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
PeakCounter >


Gammel tæller 5746

Generalforsamlingen torsdag d.14. april 2016

Der mødte 19 medlemmer op til Generalforsamlingen

1,Valg af dirigent.
   Niels Rasmussen blev valgt enstemnig
 
2. Beretning fra arkivet ( formandens beretning)

3. Regnskab fremlagt af kasseren og godkendt

4. Fastsættelse af kontingænt. (bestyrelsen foreslåruændret 
    kontingent) vedtaget uændret kontingænt

5. Valg til bestyrelsen. På valg er Knud Mildahl og Mogens  Højmark
   .Nyvalgt Per Larsen genvalg Mogens Højmark

6.. Valg af suppleant. På valg er Niels Rasmussen.
      Genvalg

7. . Valg af revisor. Valgt Anton Houmøller

8. Valg af revisorsuppleant. Nyvalgt Frode Madsen

9. Indkomne forslag - ingen


  

Dirigenten                 Formanden                    Kasseren
Ny bestyrelses-
medlem
Ny revisorsuppleant
Ny revisor
Efter generalforsamlingen havde vi besøg af Nikolaj Brøsted, der i 15 år har været formand for Gl. Estrups Venneforening, fortælle.
Husmandsstederne, landbruget og de mennesker, der levede i Liltved, Fausing og de andre små byer i Gammel Estrups nærområde for godt 50 år siden bringes til live, når Nikolaj Brøsted fortæller om et langt livs oplevelser på egnen.
Man kan blive klogere på landarbejdernes historie i et personligt og lokalt perspektiv, når Nikolaj Brøsted fortæller historier om sig selv, sin familie, området og forholdet til Gammel Estrup som arbejdsplads og lokalområdets centrum.
Gammel Estrup
aaaaaaaaaaaaiii