style="margin:0 0 1px 0; height:100%">
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
PeakCounter >


Gammel tæller 5746

Generalforsamlingen torsdag d.18. april 2017
Der mødte 17 medlemmer frem til Generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af diagent Niels Rasmussen blev valgt

2. Formandens beretning Blev enstemnig  godkendt

3. Regnskabet Fremlagt af diagenten og Blev enstemnig  godkendt


4. Fastsættelse af kontingent Uændret 100 kr for ægtepar 75 kr for enlige

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
       Jens Nørgaard
       Karla Bøgh
       Else Lauersen genvalgt.  Nyvalg Frode Madsen og Tove Bøgh
     

6. Valg af suppleant. På valg Niels Rasmussen genvalgt.

7. Valg af revisor. Karla Bøgh blev valgt.

8.Valg af revisorsuppleant. Jytte Larsen blev valgt.

9. Indkomne forslag - ingen

10. Evt.
 
Alle valg var enstemmig.

Efter Generalforsamlingen fortalte
pastor Hanna Nissen
om Konfirmation før og nu.

Efterfølgende blev der vist billeder af konfirmanter fra 1911 til 2003 Her kunne man se hvordan moden skifter på konfirmationstøj.

aaaaaaaaaaaaiii