style="margin:0 0 1px 0; height:100%">
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
PeakCounter >


Gammel tæller 5746

Generalforsamlingen torsdag d.18. april 2018
Der mødte 24 medlemmer frem til Generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af diagent:                     Niels Rasmussen blev valgt

2. Formandens beretning         Blev enstemnig  godkendt

3. Regnskabet                            Blev enstemnig  godkendt


4. Fastsættelse af kontingent    Uændret 100 kr for ægtepar 75 kr for enlige

5, 6, 7. 8 Valg til bestyrelsen. På valg var:

                                                       Formand                     Mogens Højmark
                                                       Bestyrelsen               Per D. Larsen
                                                       Suppleant                  Niels Rasmussen
                                                       Revisor                       Karla Bøgh
                                                       
Revisorsuppleant    Jytte Larsen

                                                        
                                                                   Alle blev enstemmit genvaldt 9. Indkomne forslag - ingen

10. Evt.
 

Åge Augustonus

 


Efter generalforsamlingen var der foredrag med tidligere forstander på Ask Højskole

og Rude Strand Seniorhøjskole Åge Augustonus.

Med udgangspunkt i sin opvækst i Odder i 1950´erne og 60´erne gav Åge Augustonus

Sit bud på fremtiden i en globaliseret verden.

 

aaaaaaaaaaaaiii