style="margin:0 0 1px 0; height:100%">
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
PeakCounter >


Gammel tæller 5746

Arkivet dækker Gylling sogn og har til huse på Gylling skole.
 
Arkivet har til formål at indsamle, modtage og opbevare alt historisk materiale, der vil være af værdi for nutiden og fremtiden, og som kan berette om hvordan der var i Gylling før og nu.

Et vejregister er under stadig udbygning, med beskrivelse og fotos af hver hus og gård.
 
Litteratur om Gylling, bl.a. Gyllingbogen 1 og 2, nye og gamle fotos, avisudklip, scrapbøger, forskellige personlige beretninger, lydbånd, foreningsprotokoller og jubilæumsskrifter,
skolebilleder og konfirmandbilleder.
Derudover rummer arkivet diverse off. dokumenter som aftægtskontrakter, skøder,
skudsmålsbøger, fæstebreve, købekontrakter, minifotokopier af kirkebøger m.v.
 
Af arkivalier er der væsentlige skriftlige publikationer m.v., men også fotos og film om
nødhjælpsarbejderen Karen Jeppe også kaldet Armeniernes moder.
Af film bl.a. den nylig dansk-armensk producerede "ET RÅB SÅ HØJT", der beretter
om hendes liv og virke.
 
Vi har også meget materialer om Gyllingpræsten Otto Møller.
Adresse:
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Skolegade 13
Gylling 8300 Odder
Tlf 8654 0900
E-mail arkivet@gyllingarkiv.dk
www.gyllingarkiv.dk
Webmaster og web ansvarshavende
Jens Erik Frylund

Åbningstid:
1. Onsdag i hver måned kl. 18.00 til 19.30
Besøg udenfor åbningstid kan aftales med formanden 

Karla Bøgh Revisor
Else Lauersen
Bestyrelsen består af:

Kasserer
Frode Madsen
Formand:
Mogens Højmark
Tlf. 21366391
Per D. Larsen
Tove Bøgh
Jytte Larsen Revisorsupplant
abc
aaaaaaaaaaaaiii