Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Lerdrupvej 2
Gylling Kirke
Gylling Kirkes ældste dele, skib og kor, er opført af granitkvadre i romansk stil i slutningen af 1100-tallet. Våbenhus og styltetårnet med åben trappe, er fra 1500-tallet. Skibet har fladt bjælkeloft men koret har gotisk hvælving.

I våbenhuset er opstillet en runesten fra vikingetiden omkring år 900. Stenen blev i 1850 fundet i en lade i byen og senere flyttet til kirken.
Altertavle er fra 1636, skåret af Peder Jensen Kolding Over altertavlen ses kalkmaleri med århusbispen Jens Iversen Langes våbenskjold
Romansk granitdøbefont med udhuggede løver
Et korbuekrucifiks fra 1400-tallet med evangelisternes symboler på firkløveraflutningerne
Prædikestolen af egetræ er fra 1911 udført af billedhuggeren Rasmus Andersen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA