Indbetaling

Du kan betale kontingent og køb i Arkive på Netbank

Arkivets konto:
Reg. nr.1944 Konto nr.9464407380

Bliv medlem af
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Send en mail til arkivet@gyllingarkiv.dk

I emnefeldtet skiver du "nyt medlem"
Skrivn navn og adresse + evt. kommentar.

Det koster 100 Kr. for par og 75 kr for enlige.
Kan betales via Netbank
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn