Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Madikrogvej 21
Grønvang

Madikrogvej 21, Gylling Skov, "Grønvang", 8300 Odder. TU: 86 55 17 16


Gårdejer Thorkild Sørensen cr født d. 23. september 1957 som søn af Erna og Jens Sørensen, her.

Thorkild Sørensen blev gift d. 9. maj 1985 med sygehjælper Dorthe Bæk Sørensen. Hun er født d. 2. juli 1955 og er datter af Gurli og Aksel Bæk Pedersen, Søby.

Parret har to børn: Tom Bækf født d. 11. september 1986 og Pia Bæk, født d. 10. januar 1989.

Thorkild Sørensen er medlem af Gylling Jagt¬forening.

Han overtog ejendommen i 1985 efter sine forældre, og er nu 2. generation.

Ejendoms¬værdien er 530.000. Arealet er på 7,2 ha, som drives med planteavl. Stuehuset er bygget i 1880 og restaureret løbende. Der er kombineret stald fra 1880 samt maskinhus fra 1975. Salgsafgrøderne er kom, raps og ærter. Gården har 2 traktorer og maskinstation benyttes.

Fra Aarhus Amt topografisk historisk Haandbog 1949