Næstformand ,
Seketær
og Web assistent
Dorthe Bæk Sørensen
John Fredslund
Jens Erik Frylund
Webmaster
frylund@jefp.dk
Tilforordnet

Lokalhistorisk Arkiv

for

Gylling og Omegn

Jytte Larsen

Revisorsupplant

Arkivets vedtægter

Bestyrelsen

Niels Rosenberg

Revisor

Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Åbningstid:
Onsdag fra 15.00 til 17.00

Uden for åbningstid  ringe til
Arkivleder Mogens 21 36 63 91
Så kommer Mogens og lukker op


Gylling Skolegade 13
(Kælderen på skolen)
Gylling
8300 Odder
mobil 21906576
Email:GyllingArkiv
Arkivleder Formand
Mogens Højmark
Tlf.: 21366391

Karen Bæk Pedersen
Tove Bøgh supplant
Arkivet dækker Gylling sogn og har til huse på Gylling skole.