Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Arkivet dækker Gylling sogn og har til huse på Gylling skole.

Arkivet har til formål at indsamle, modtage og opbevare alt historisk materiale, der vil være af værdi for nutiden og fremtiden, og som kan berette om hvordan der var i Gylling før og nu.

Alt arbejde på arkivet udføres af frivillige medarbejdere

Et vejregister er under stadig udbygning, med beskrivelse og fotos af hver hus og gård.

Litteratur om Gylling, bl.a. Gyllingbogen 1 og 2, nye og gamle fotos, avisudklip, scrapbøger, forskellige
Arkivet blev startet i 1986 af Ejnar Pedersen
Åbningstid:
Onsdag fra 15.00 til 17.00

Uden for åbningstid  ringe til
Arkivleder Mogens 21 36 63 91
Så kommer Mogens og lukker op


Gylling Skolegade 13
(Kælderen på skolen)
Gylling
8300 Odder
mobil 21906576
Email:GyllingArkiv
Mindeord ved Else Thorups Lauersens død
af Mogens Højmark

Else Thorup Laursen, (f. 17. februar 1937) tidligere Karen Jeppesgade 1, Gylling er efter længere tids sygdom død på plejehjemmet i Jerslev J. lørdag d. 17. februar.

Else Thorup Laursen
Mindeord ved Else Thorups Lauersens død
af Mogens Højmark

Else Thorup Laursen, (f. 17. februar 1937) tidligere Karen Jeppesgade 1, Gylling er efter længere tids sygdom død på plejehjemmet i Jerslev J. lørdag d. 17. februar.

-fortsætter
John Fredslund
Jens Erik Frylund
Webmaster
Tilforordnet

Jytte Larsen

Revisorsupplant

Niels Rosenberg

Revisor

Næstformand ,
Seketær
og Web assistent
Dorthe Bæk Sørensen
Arkivleder Formand
Mogens Højmark
Tlf.: 21366391
Bestyrelsen
personlige beretninger, lydbånd, foreningsprotokoller og jubilæumsskrifter, skolebilleder og konfirmandbilleder.
Derudover rummer arkivet diverse off. dokumenter som aftægtskontrakter, skøder,skudsmålsbøger, fæstebreve, købekontrakter, minifotokopier af kirkebøger m.v.

Af arkivalier er der væsentlige skriftlige publikationer m.v., men også fotos og film om  nødhjælpsarbejderen Karen Jeppe også kaldet Armeniernes moder. Af film bl.a. den nylig dansk-armensk producerede "ET RÅB SÅ HØJT", der beretter om hendes liv og virke.

Vi har også meget materialer om Gyllingpræsten Otto Møller.

Mindeord ved

Gerda Basse Pedersens død


Mandag den 8. april døde Gerda Basse Pedersen, og et langt og godt liv blev afsluttet. Gerda satte sig mange dybe og fine spor i den tid hun levede. Altid venlig og imødekommen  


-fortsæt

Gerda Basse Pedersen