Arkivet dækker Gylling sogn og har til huse på Gylling skole.


Arkivet har til formål at indsamle, modtage og opbevare alt historisk materiale,
der vil være af værdi for nutiden og fremtiden, og som kan berette om hvordan der var i Gylling før og nu.

Alt arbejde på arkivet udføres af frivillige medarbejdere

Et vejregister er under stadig udbygning, med beskrivelse og fotos af hver hus og gård.

Litteratur om Gylling, bl.a. Gyllingbogen 1 og 2, nye og gamle fotos, avisudklip,
scrapbøger, forskellige personlige beretninger, lydbånd, foreningsprotokoller og jubilæumsskrifter,
skolebilleder og konfirmandbilleder.
Derudover rummer arkivet diverse off. dokumenter som aftægtskontrakter, skøder,
skudsmålsbøger, fæstebreve, købekontrakter, minifotokopier af kirkebøger m.v.

Af arkivalier er der væsentlige skriftlige publikationer m.v., men også fotos og film om
nødhjælpsarbejderen Karen Jeppe også kaldet Armeniernes moder.
Af film bl.a. den nylig dansk-armensk producerede "ET RÅB SÅ HØJT", der beretter
om hendes liv og virke.

Vi har også meget materialer om Gyllingpræsten Otto Møller.
Næstformand
Per D. Larsen

Næstformand ,
Seketær
og Web assistent
Dorthe Bæk Sørensen
John Fredslund
Jens Erik Frylund
Webmaster
Tilforordnet

Lokalhistorisk Arkiv

for

Gylling og Omegn

Arkivets vedtægter

Jytte Larsen

Revisorsupplant

Arkivets vedtægter

Bestyrelsen

Niels Rosenberg

Revisor

Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Generalforsamlingen 2023
Arkivet blev startet i 1986 af
Ejnar Pedersen
Ved Per Larsens død
Per har med aldrig svigtende ildhu og med en befriende humor ydet en stor indsats i bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn. Også her vil han blive savnet.
Mogens Højmark

Odder Avis skrev ved

Per D. Larsens død


Æresmedlemmer
Åbningstid:
Onsdag fra 15.00 til 17.00

Uden for åbningstid  ringe til
Arkivleder Mogens 21 36 63 91
Så kommer Mogens og lukker op


Gylling Skolegade 13
(Kælderen på skolen)
Gylling
8300 Odder
mobil 21906576
Email:GyllingArkiv
Arkivleder Formand
Mogens Højmark
Tlf.: 21366391