Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Madikrogvej 25
 
Madikrogvej 25, Gylling Skov,
"Trehøjgaard", 8300 Odder.
Tlf.: 86 55 13 29
Gårdejer Leo Bøgh Rasmussen er tømrer. Han er født d. 28. juli 1950    17. august 2023, som søn af Elvira og Arne Bøgh Rasmussen, Gylling Sogn. Leo Bøgh Rasmussen blev gift d. 26. juli 1980 med sygeplejerske Tove Sedergaard Rasmussen. Hun er født d. 31. august 1957 og er datter af Ragna og Sigurd Ncdcrgaard Sørensen, Gosmcr-Halling Sogn.
Parret har to børn:
Anders, født d. 4. juli 1981 og Maja, født d. 20. september 1983, begge med mellemnavnet Bøgh. Leo Bøgh Rasmussen overtog ejendommen i 1988 efter Arne Gammclgård. Ejendomsværdien er 720.000. Arealet er på 3,5 ha, heraf er 0,55 ha skov. Frasolgt er 12,3 ha. Gården drives med planteavl. Stuehuset er bygget i 1864 og restaureret løbende. Kostald samt fcdcstald er fra 1864 og sidstnævnte er restaureret i 1976. Lade er bygget i 1900 og maskinhus i 1974. Endvidere findes staklade fra 1900 samt indvendig silo. Salgsafgrøden er kom. Man klarer sig ved nabohjælp.
Fra Aarhus Amt topografisk historisk Haandbog 1949