Karen Jeppe
Karen Jeppe
Mindesten for Karen Jeppe i hendes fødeby Gylling
Indskriptionen siger: Karen Jeppe, Armeniernes moder
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn