Arkivet dækker Gylling sogn og har til huse på Gylling skole.

Arkivet har til formål at indsamle, modtage og opbevare alt historisk materiale,
der vil være af værdi for nutiden og fremtiden, og som kan berette om hvordan der var i Gylling før og nu.


Et vejregister er under stadig udbygning, med beskrivelse og fotos af hver hus og gård.

Litteratur om Gylling, bl.a. Gyllingbogen 1 og 2, nye og gamle fotos, avisudklip,
scrapbøger, forskellige personlige beretninger, lydbånd, foreningsprotokoller og jubilæumsskrifter,
skolebilleder og konfirmandbilleder.
Derudover rummer arkivet diverse off. dokumenter som aftægtskontrakter, skøder,
skudsmålsbøger, fæstebreve, købekontrakter, minifotokopier af kirkebøger m.v.

Af arkivalier er der væsentlige skriftlige publikationer m.v., men også fotos og film om
nødhjælpsarbejderen Karen Jeppe også kaldet Armeniernes moder.
Af film bl.a. den nylig dansk-armensk producerede "ET RÅB SÅ HØJT", der beretter
om hendes liv og virke.

Vi har også meget materialer om Gyllingpræsten Otto Møller.

Adresse:
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Gylling Skolegade 13
Gylling
8300 Odder
Tlf 8654 0900
E-mail gylling.arkiv@gmail.com
www.gyllingarkiv.dk
Webmaster og web ansvarshavende
Jens Erik Frylund
Bestyrelsen
John Fredslund
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Jens Erik Frylund
Webmaster
Tilforordnet
Næstformang
Per D. Larsen
Tlf. 29269906
Åbningstider
1. onsdag i hver måned
kl. 18.00 til 19.30
Hver torsdag fra kl.10,00 til  11.00

Besøg uden for åbningstiden
kan aftales med:
Formanden tlf. 21366391
Næstformanden tlf. 29269906